Έργο - Δράση

Online δεδομένα Ενεργειακής Κατανάλωσης

Online δεδομενα Ενεργειακης Καταναλωσης

Campus Ζωγράφου

Δείτε τα online δεδομένα συνολικής κατανάλωσης του Campus Ζωγράφου

Κτήριο Διοίκησης

Δείτε τα online δεδομένα κατανάλωσης του κτηρίου της Διοίκησης

Κτήριο Βιβλιοθήκης

Δείτε τα online δεδομένα κατανάλωσης του κτηρίου της Βιβλιοθήκης

Κτήριο Γυμναστηρίου

Δείτε τα online δεδομένα κατανάλωσης του κτηρίου του Γυμναστηρίου

Κτήρια Μηχανολόγων

Δείτε τα online δεδομένα κατανάλωσης των κτηρίων των Μηχανολόγων

Κτήρια Ναυπηγών

Δείτε τα online δεδομένα κατανάλωσης των κτηρίων των Ναυπηγών

Κτήρια Χημικών

Δείτε τα online δεδομένα κατανάλωσης των κτηρίων των Χημικών

Κτήρια Ηλεκτρολόγων

Δείτε τα online δεδομένα κατανάλωσης των κτηρίων των Ηλεκτρολόγων

Κτήρια Ηλεκτρολόγων Μεταλλειολόγων

Δείτε τα online δεδομένα κατανάλωσης του κτηρίου των Ηλεκτρολόγων Μεταλλειολόγων

Κτήρια Τοπογράφων

Δείτε τα online δεδομένα κατανάλωσης των κτηρίων των Τοπογράφων

Κτήρια Πολιτικών Μηχανικών

Δείτε τα online δεδομένα κατανάλωσης των κτηρίων των Πολιτικών Μηχανικών

Κτήρια ΣΕΜΦΕ

Δείτε τα online δεδομένα κατανάλωσης των κτηρίων της ΣΕΜΦΕ

Κτήρια Πατησίων

Δείτε τα online δεδομένα κατανάλωσης των κτηρίων της Πατησίων

Περιγραφή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης ΕΜΠ

Το συγκρότημα κτηρίων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου αφορά εγκαταστάσεις έκτασης 262.000 m2 οι οποίες είναι διάσπαρτες σε μια έκταση περίπου 1.000 στρεμμάτων. Το υφιστάμενο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελείται από εγκατεστημένα πεδία χαμηλής και μέσης τάσης στα οποία υπάρχουν αναλογικά όργανα μέτρησης τάσης και ρεύματος.

Τα μετρούμενα μεγέθη αφορούν φασική τάση και ρεύμα, ενεργή και άεργο ισχύ ανά φάση καθώς και συνολική ενέργεια και τέλος συνολικό συντελεστή  ισχύος.

Εκτός από το συγκρότημα της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν εγκαταστεθεί και στο συγκρότημα Πατησίων στα κτήρια Τοσίτσα, Αβέρωφ και Μπουμπουλίνας συνολικού εμβαδού 26000m2.

Συνολικά, 70 μετρητές ενέργειας είναι εγκατεστημένοι στα κτήρια των δύο συγκροτημάτων. Στοιχεία από τους μετρητές (kW, kWh, A, V, PF κλπ) συλλέγονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (15′) και αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων.

Ειδικότερα για την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό έχουν εγκατασταθεί:

  • 70 μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας
  • 58 μετατροπείς ισχύος
  • 23 μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό
  • 2 PLC

Ενώ για την παρακολούθηση της θερμικής άνεσης ενός τυπικού γραφείου έχουν εγκατασταθεί

  • 4 αισθητήρες θερμοκρασίας
  • 4 lux μέτρα
  • 4 αισθητήρες σχετικής υγρασίας

Για την αξιολόγηση των συνθηκών άνεσης σε χώρους εργασίας έγινε εγκατάσταση τεσσάρων συσκευών μέτρησης θερμοκρασίας/υγρασίας. στον χώρο της υποδοχής-της γραμματείας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Το αισθητήριο της θερμοκρασίας είναι τύπου PT100 με εύρος μέτρησης -20 ως 100 °C. Το αισθητήριο της υγρασίας λαμβάνει μέτρηση απόλυτης υγρασίας, θερμοκρασίας ξηρού και υγρού βολβού, με εύρος μέτρησης 0 – 100%RH, ακρίβεια ±1,5%RH και ανάλυση οργάνου 0,1 % RH.

Το δίκτυο των μετρητών και των ελεγκτών δίνεται από το ακόλουθο σχήμα:

topologia-metriseon-energeiakis-katanalosis

Σχήμα 1: Τοπολογία του Συστήματος Καταγραφής Καταναλώσεων και Συνθηκών Άνεσης

Για την προβολή της κατανάλωσης των κτηρίων σε πραγματικό χρόνο τοποθετήθηκε μια οθόνη στη Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ. Στην οθόνη προβάλλονται τα δεδομένα που συλλέγονται από το αυτόματο σύστημα συλλογής δεδομένων και ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες σε πραγματικό χρόνο για την κατανάλωση σε ολόκληρο το συγκρότημα.

monitor-metriseon-energeiakis-katanalosis
energeiaki-diaxeirisi-emp

Σχήμα 2: Προβολή της κατανάλωσης των κτηρίων σε οθόνη στη Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ

Αναπόσπαστο μέρος της ενημέρωσης και επικοινωνίας των στόχων και των επιτευγμάτων του ΕΜΠ σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας αποτελεί η συστηματική καταγραφή και ανάδειξη της προόδου που επιτελείται κατά τρόπο ακριβή και διαφανή. Το ΕΜΠ συστηματικά εκδίδει έναν αριθμό συναφών αναφορών σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία στους χώρους του, τη μέτρηση και καταγραφή των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG), τις πιστοποιήσεις κτηρίων κ.α. Επιπρόσθετα, το ΕΜΠ συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠ

Οι Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης & Αειφορίας του ΕΜΠ παρουσιάζουν αναλυτικά τις δράσεις και πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης του ιδρύματος στους χώρους και τις κοινότητές του. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με βιώσιμες πρακτικές στη λειτουργία, την εκπαίδευση και την έρευνα, την ηγεσία και την επίδραση του ΕΜΠ στις ευρύτερες κοινότητές του. Επιπρόσθετα, οι εκθέσεις αυτές αποτέλεσαν το έναυσμα για την ίδρυση της ιστοσελίδας ΕΝ ΒΙΩ  και τις άοκνες προσπάθειές της προς τη σύνταξη και εφαρμογή του Οδικού Χάρτη ΕΝ ΒΙΩ ΕΜΠ.

ΜΕΤΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (GHG)

Το ΕΜΠ εργάζεται συστηματικά προς την επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα έως το 2030 με στόχο ένα σταδιακά αυξανόμενο ποσοστό της τάξης του 20% σε μειωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) μεταξύ των ετών 2021-2025. Σχετικά δεδομένα από την καταγραφή του 2019 υποδεικνύουν ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 17%.

Αναφορές Κέντρου Ενεργειακής Διαχείρισης